ដំណើរការនិងការវិវត្តន៏របស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទាំង២០ទីតាំងទូទាំងប្រទេស

សាលារៀនសុវណ្ណភូមិគឺជាសាលាចំណេះទូទៅឯកជនមួយ​ក្នុងចំណោមសាលា​ចំណេះ​ទូទៅ​ឯកជន​ផ្សេង​ទៀតរបស់ អិុន ធី ស៊ី គ្រុប ដែលបានបង្កើតឡើង​នៅក្នុង​​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ក្រោម​គំនិត​ផ្តួចផ្តើមរបស់លោក ឧកញ៉ា ជា ធីឡាយ  អគ្គនាយក​​ អិុន ធី ស៊ី​ គ្រុបដែល​មាន​​ទីតាំង​សរុប​ចំនួន​២០កន្លែងនិងមានសិស្សានុសិស្ស​កំពុងសិក្សាសរុបជាង​ ៣៥០០០នាក់​ ទូទាំង​ប្រទេស។ 

លក្ខណៈ​​ពិសេស របស់សាលារៀនសុវណ្ណភូ​មិអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួន កម្មវិធីសិក្សាមានការ​ទទួលស្គាល់​ពីក្រសួងអប់រំយុវជន​និង​កីឡា​ ប្រជុំគ្រូដែលមានបទពិសោធន៏និងជំនាញច្បាស់លាស់ សម្ភារៈ​ឧបទ្ទេសគ្រប់គ្រាន់ទៅ​តាម​​កំរិតនិមួយៗ​ បរិយាកាសក្នុង​ការ​សិក្សាមានការប្រកួត​ប្រជែង និង​មាន​ទីធ្លា​សាលា​ធំទូលាយដើម្បីធានាបាន​នូវ​​គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនដល់​សិស្សានុសិស្ស​មក​ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។
សាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានចក្ខុវិស័យផ្តល់សេវាកម្មអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ជូន​ដល់ សិស្សានុសិស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងផ្នែកចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីកំរិត​មត្តេយ្យ​សិក្សារហូតដល់​វិទ្យាល័យ និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅចាប់ពីមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សា។​
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការរបស់សិស្សានុសិស្ស មាតាបិតាសិស្ស និងការ​ប្រកួតប្រជែង​ទីផ្សារការងារនៅក្នុងតំបន់សាលារៀនសុណ្ណភូមិបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាជាពីរផ្នែកសំខាន់ៗគឺ៖
- កម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅខែ្មរ៖​ គឺជាកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចធ្វើការផ្ទេរការសិក្សាពីសាលារដ្ឋ មកសិក្សានៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងណាមួយ ដោយមានតំលៃសញ្ញាប័ត្រស្មើគ្នាចាប់ពីកំរិត មត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យ។​  សាលារៀនសុណ្ណភូមិបាននឹងកំពុងធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនផ្នែកចំណេះទូទៅខ្មែរដោយមានបន្ថែមនូវសំភារៈឧបទ្ទេសគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមកំរិត​សិក្សាបណ្តាល័យ បន្ទប់ពិសោធន៏ កុំព្យូទ័រ កីឡា សិល្បៈ និងគំនូរ លើសពីនេះទៅទៀតគឺដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សប្រចាំត្រីមាស។
- កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ៖ ក្រៅពីការសិក្សាភាសាខ្មែរសិស្សានុសិស្ស ទាំងអស់អាចមានឪកាសសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកាំងជាមួយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិនៅ​ពេល​ព្រឹក​ឬពេលរសៀលដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើជំនាញទាំងបួនក្នុងការប្រើប្រាស់​ភាសាអង់​គ្លេសគឺជំនាញក្នុងការស្តាប់ ជំនាញក្នុងការនិយាយ ជំនាញក្នុងការអាន និងជំនាញក្នុង ការសរសេរ។

Four Steps to Personal Success - John Gray

Step One: Set your intention - Recognise what you are now and clearly see where you need to go to achieve the right balance of inner and outer success for you. No mater how hard you try, if you are going in the wrong direction, you will never reach where you want to go.

Step Two: Get what you need - Learn how to get what you need to be true to yourself. It is not enougt to say "I want to be me" With an understanding of what you are missing and how to get it, you will begin automatically to experience inner sucess.

Step Three: Get what you want - Realise the importune of strong desires, positive beliefs, and passionate feeling in creating and attracting what you want. Learn who to strengthen the power of your desires by acknowledging and transforming negative feeling and emotions.

Step Four: Remove the blocks to personal success - With this new ability, you will begin to experience that nothing outside yourself is holding you back.

ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរនិងរង្វាន់ដល់សិក្សាពូកែផ្នែកភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស នៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងផ្សារតូច ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤


សន្ទរកថា
លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រត្តិបត្តិ អិុន ធី សីុ គ្រុប
ក្នុងពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់ដល់សិក្សាពូកែផ្នែកភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងផ្សារតូច 
ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
3
សូមគោរព!
-       ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រីដែលជាមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្ស
-       ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់សេវាកម្មអប់រំរបស់ អិុន ធី ស៊ី គ្រុប គណគ្រប់គ្រងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ទីតំាងផ្សារតូច លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែក ព្រមទាំងប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស ទាំងអស់ជាទីស្រលាញ់រាប់អាន។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទាំង១៨ទីតាំងទូទាំងប្រទេស បានបង្កើតអោយមាន កម្មវិធីជាច្រើនសំរាប់សិស្សានុសិស្សដូចជាៈ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាព សង្គម ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ និងការប្រលងប្រជែងសិស្សពូកែប្រចាំឆ្នាំ។ សកម្មភាព ទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្ត ដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អោយ មានការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀត ទៅលើសកម្មភាពជាក់ស្តែងទាំងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន និងនៅខាង ក្រៅថ្នាក់រៀន ជាពិេសសចង់អោយប្អូនៗទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការសិក្សា។

ជាក់ស្តែងថ្ងៃនេះ សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងផ្សារតូច បានរៀបចំពីធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់ដល់សិស្សពូកែផ្នែកភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស ហើយនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ពិេសសមួយ ដែលមាន ការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រី ដែលជាមាតាបិតានិង អាណាព្យាបាលសិស្ស ក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរ និងលើកទឹកចិត្តដល់បុត្រធិតា របស់លោកអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីនាពេលនេះ។
វត្តមានរបស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រីក្នុងឪកាសនេះ គឺជាកំលាំងចលករមួយ ដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញអោយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ មានការអភិវឌ្ឈន៍ខ្លួនបន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រឹង គុណភាពការអប់រំសំរាប់ការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិនិងក្នុងតំបន់អាស៊ាន ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ដើម្បីរួមចំណែកបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា។
អង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរព!
ចក្ខុវិស័យរបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិគឺ ផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាព ជូន​ដល់ សិស្សានុសិស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ទាំងផ្នែកចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីកំរិត​មត្តេយ្យ​សិក្សា រហូតដល់​វិទ្យា ល័យ និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅចាប់ពីមត្តេយ្យរហូតដល់មធ្យមសិក្សា។​
បេសកកម្ម​របស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិមាន៤គឺ៖
-ផ្តល់នូវកម្មវិធីសិក្សាដែលមានគុណភាព
-ផ្តល់ជូននូវគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍និងជំនាញច្បាស់លាស់
-ផ្តល់ជូននូវសំភារៈឧបទ្ទេសគ្រប់គ្រាន់
-ផ្តល់ជូននូវបរិយាកាសល្អក្នុងការសិក្សា
ជាលទ្ឋផលត្រឹមឆ្នាំសិក្សា២០១៣-២០១៤នេះ សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ បានពង្រីកទីតាំង សរុបចំនួន២០កន្លែងទូទាំងប្រទេស ដោយមាន១៤ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និង៦ទីតាំងទៀតនៅ តាមបណ្តាខេត្តសំខាន់ៗមានដូចជាៈ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ ក្រុងប៉ោយប៉ែត និងខេត្តសៀមរាប ហើយបានប្រមូលសិស្សអោយចូលសិក្សាសរុបមាន ចំនួនជាង ៣៥,០០០នាក់ និងបុគ្គលិកសរុបជាង១,៨០០នាក់។

ជាទីបញ្ចប់ ជួសមុខអោយគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រីជាមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្ស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតំលៃ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពីធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរនិងរង្វាន់ដល់ សិស្សពូកែផ្នែកភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស របស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងផ្សារតូចនាពេលនេះ និង សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនចំពោះឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ អោយជួបប្រទៈតែសេចក្តីសុខ និងទទួលបានជ័យជំនៈគ្រប់ភារកិច្ច និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជាថ្មីម្តងទៀត ជាមួយប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ដែលមានវត្តមាន នៅទីនេះ ជាពិេសសប្អូនៗដែលទទួលបានជ័យលាភី សំរាប់ការប្រកួតប្រជែងការនិយាយជាភាសា អង់គ្លេសនិងសិស្សពូកែផ្នែកភាសាខ្មែរក្នុងឪកាសនេះ និងសូមជូនពរអោយប្អូនៗទទួលបានជោគ ជ័យក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីជាបន្តទៀត៕


សូមអរគុណ!

ពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៤-២០១៥ សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងក្រុងតាខ្មៅ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤សន្ទរកថា
លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រត្តិបត្តិ អិុន ធី សីុ គ្រុប ក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៤-២០១៥
សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងក្រុងតាខ្មៅ
ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
3
សូមគោរព!
-       លោកឧកញ្ញ៉ា ជា ធីឡាយ អគ្គនាយកអិុនធីស៊ីគ្រុប និងលោកទំទាវ ជាទីគោរព
-       ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រីដែលជាមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្ស
-       ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់សេវាកម្មអប់រំរបស់ អិុន ធី ស៊ី គ្រុប គណគ្រប់គ្រងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ទីតំាងក្រុងតាខ្មៅ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែក ព្រមទាំងប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស ទាំងអស់ជាទីស្រលាញ់រាប់អាន។
នេះគឺជាឆ្នាំទី៤ហើយ ដែលសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងក្រុងតាខ្មៅ បានរៀបចំពិធីបើក បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពត៌មានស្តីអំពីការសិក្សា ជូនដល់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សគ្រប់រូប ដែលមានកូនគ្រប់អាយុចូលសាលាក្នុងកំរិត មត្តេយ្យសិក្សាចាប់ទទួលពីអាយុ៣ឆ្នាំ និងក្នុងកំរិតបឋមសិក្សាចាប់ទទួលពីអាយុ៦ឆ្នាំឡើងទៅ។
ការបញ្ជូនកូនទៅសាលាអោយត្រូវទៅតាមអាយុ គឺជាទុនមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីអោយកូនរបស់ អស់លោក-លោកស្រីមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំ ក្នុងចាប់យកនូវចំណេះដឹងពីលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូក្នុងកំរិត បឋមនិងមធ្យមសិក្សាទៅថ្ងៃមុខ និងជាប្រយោជន៍សំរាប់បន្តការសិក្សាកំរិតឧត្តមនាពេលអនាគត។
 វត្តមានរបស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រីនាពេលនេះ គឺជាបុព្វហេតុដ៏សំខាន់ ដែលជំរុញអោយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ពង្រឹង​នូវការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត ទៅលើគុណភាព ក្នងការអប់រំដល់បុត្រធីតារបស់លោក-អ្នក ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិង កីឡា ដើម្បីរួមចំណែកបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា។
ឆ្លៀតក្នុងឪកាសដ៏មានតំលៃនេះ ‌‌‌ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនអង្គពិធីទាំងមូលនូវភាពរីកចំរើន របស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិដូចតទៅ៖ សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ គឺជាសាលាចំណេះទូទៅឯកជន មួយ​ក្នុងចំណោមសាលា​ចំណេះ​ទូទៅ​ឯកជន​ផ្សេង​ទៀតរបស់ អិុន ធី ស៊ី គ្រុប ដែលបានបង្កើតឡើង​នៅក្នុង​​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ក្រោម​គំនិត​ផ្តួចផ្តើមរបស់លោក ឧកញ្ញ៉ា ជា ធីឡាយ  អគ្គនាយក​​ អិុន ធី ស៊ី​ គ្រុប។
លក្ខណៈ​​ពិសេសរបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូ​មិ អគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួន កម្មវិធីសិក្សាមានការ​ទទួលស្គាល់​ពីក្រសួងអប់រំយុវជន​និង​កីឡា​ ប្រជុំគ្រូដែលមានបទពិសោធន៏និងជំនាញច្បាស់លាស់ សម្ភារៈ​ឧបទ្ទេសគ្រប់គ្រាន់ទៅ​តាម​​កំរិតនិមួយៗ​ បរិយាកាសក្នុង​ការ​សិក្សាមានការប្រកួត​ប្រជែង និង​មាន​ទីធ្លា​សាលា​ធំទូលាយដើម្បីធានាបាន​នូវ​​គុណភាព និងសុវត្ថិភាពជូនដល់​សិស្សានុសិស្ស។
ការធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សា​ ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបន្ថែម ការអភិវឌ្ឍន៏សមត្ថភាព​គ្រូបង្រៀន និងការបង្កើត​អោយមានបរិយាកាសសាលារៀនបែបវិជ្ជមាន គឺជាកម្លាំងចលករមួយ​ដ៏ សំខាន់​ដើម្បីជំរុញអោយមានភាព​រីកចំរើន​ក្នុងការ​សិក្សា​​ អោយមានវិន័យល្អ មាន​សណ្តាប់ធ្នាប់និង របៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវ និងមានទំនាក់ទំនងល្អ​ទាំងនៅក្នុងសាលា គ្រួសារ និង​សង្គម​ទាំងមូល។​​
កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី​បំពេញនូវតំរូវ​ការ​របស់អ្នកសិក្សា ដោយផ្អែកទៅលើភាពរីកចំរើនរបស់សង្គម ការប្រគួតប្រជែងគុណភាព​ក្នុង​តំបន់ និងឪកាសទីផ្សារការងារ ហើយបាននឹងកំពុងអនុវត្ត​​យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ទៅតាមនិយាម​គរុកោសល្យនៅក្នុង​សាលា​រៀន​​សុវណ្ណភូមិ ។

អង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរព!
ចក្ខុវិស័យរបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិគឺ ផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ជូន​ដល់ សិស្សានុសិស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ទាំងផ្នែកចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីកំរិត​មត្តេយ្យ​សិក្សា រហូតដល់​វិទ្យា ល័យ និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅចាប់ពីមត្តេយ្យរហូតដល់មធ្យមសិក្សា។​
បេសកកម្ម​របស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិមាន៤គឺ៖
-ផ្តល់នូវកម្មវិធីសិក្សាដែលមានគុណភាព
-ផ្តល់ជូននូវគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍និងជំនាញច្បាស់លាស់
-ផ្តល់ជូននូវសំភារៈឧបទ្ទេសគ្រប់គ្រាន់
-ផ្តល់ជូននូវបរិយាកាសល្អក្នុងការសិក្សា
ជាលទ្ឋផលត្រឹមឆ្នាំសិក្សា២០១៣-២០១៤នេះ សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ បានពង្រីកទីតាំង សរុបចំនួន២០កន្លែងទូទាំងប្រទេស ដោយមាន១៤ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និង៦ទីតាំងទៀតនៅ តាមបណ្តាខេត្តសំខាន់ៗមានដូចជាៈ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបន្ទាយ មានជ័យ ក្រុងប៉ោយប៉ែត និងខេត្តសៀមរាប ហើយបានប្រមូលសិស្សអោយចូលសិក្សាសរុបមាន ចំនួនជាង ៣៥,០០០នាក់ និងបុគ្គលិកសរុបជាង១,៨០០នាក់។
នៅក្នុងផែនការយុទ្ធ​សាស្រ្ត​រយៈពេល៥ឆ្នាំ​ របស់សាលារៀនសុណ្ណភូមិ បានបង្ហាញអំពីការ ពង្រីកទីតាំងបន្ថែម ក្នុងតំបន់សក្តានុពលមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាទីរួម ខេត្តសំខាន់ៗអោយបានចន្លោះពី២៣-២៥ទីតាំងទូទាំងប្រទេស ត្រឹមឆ្នាំ២០១៧។

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ​ លោក​​​ លោកស្រី និងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់!
យោងតាមរយៈរបាយការណ៍ខាងលើនេះ បានបង្ហាញជូនអង្គវិធីទាំងមូល អោយឃើញនូវ ភាពរីកចំរើនឥតឈប់ឈររបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ រយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ទាំងអស់នេះ គឺជាមោទនភាពរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែក ដែលមានលោក ឧកញ្ញ៉ា ជា ធីឡាយ   អគ្គនាយកអិុនធីស៊ីគ្រុប ជាអ្នកដឹកនាំនិងបានផ្តល់នូវ អនុសាសន៍ជាច្រើន ក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ។ លើសពីនេះលោក ឧកញ្ញ៉ាអគ្គនាយក បានរួមចំណែកក្នុងការងារសង្គម និងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្នុង គោលបំណងដើម្បីជួយសំរាលការលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹង និងកុមារ កំព្រាដែលកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាត។
ជាទីបញ្ចប់ ជួសមុខអោយគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះគណអធិបតី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រីជាមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្ស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតំលៃ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី បើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៤-២០១៥ របស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងក្រុងតាខ្មៅនាពេលនេះ និងសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យ ជូនចំពោះគណអធិបតី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ អោយជួបប្រទៈតែសេចក្តីសុខ និងទទួលបានជ័យជំនៈគ្រប់ភារកិច្ច និងសូមអោយប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ អោយក្លាយទៅជាកូនល្អ សិស្សល្អ និងពលរដ្ឋល្អក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៤-២០១៥នេះ។

សូមអរគុណ!