កិច្ចសម្ភាសស្តីអំពី ដំណើរការវិឌ្ឍរបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ក្នុងកម្មវិធីយល់ដឹងសាកល វគ្គទី២

កិច្ចសម្ភាសស្តីអំពី ដំណើរការវិឌ្ឍរបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ក្នុងកម្មវិធីយល់ដឹងសាកល វគ្គទី១

ពិធីសម្ភោធកុដិ និងសមិទ្ធិផលផ្សេងៗ នៅក្នុងវត្តស្រះស្រង់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

MoU With Zaman University

ស្ថាប័នអប់រំអ៊ិន ធី ស៊ីគ្រុបចុះអនុស្សារណៈយោគយល់ជាមួយ Rexpo ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ពិធីខួបគំរប់ ២០ ឆ្នាំ និង ពិធីផ្តល់ពានរង្វាន់ មេដាយ និងបណ្ណសរសើរដល់បុគ្គ...

ពិធីខួបគំរប់ ២០ ឆ្នាំ និង ពិធីផ្តល់ពានរង្វាន់ មេដាយ និងបណ្ណសរសើរ

វត្តមាន ២០ឆ្នាំ លើវិស័យអប់រំ របស់ អិុ ធី សីុ គ្រុប

បទសម្ភាសន៍ លោក​ ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ អិុនធីសីុគ្រុប

ការប្រឡងសម្តែងសិល្បះ

NTC Art Contest

MOU with CCT

កម្មវិធីបោះជំរំអាស៊ាន

Welcome Delegates and Students from Thailand

Sovannaphumi Training Center

សិស្សសាលាសុវណ្ណភូមិ ធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសថៃ

សិស្សឆ្នើមសុវណ្ណភូមិទៅកម្មសិក្សានៅថៃ

CCT Meeting with NTC Group

តេីចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានអ្វីខ្លះ?


v តេីចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានអ្វីខ្លះ?
Ø  ចតុស្តម្ភនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមានបួនសំខាន់ៗគឺ៖ (4 Pillars of Leadership)
1)   សច្ចធម៌ (Integrity)
2)  ការទទួលខុសត្រូវ (Responsibility)
3)  ការអភ័យទោស (Forgiveness)ss
4)   ការអាណិតអាសូរ (Compassion)

v តេីហេតុអ្វីអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវមានសសរស្តំទាំង៤ខាងលេីនេះ?
Ø  អ្នកដឹកនាំដែលប្រេីប្រាស់ ប្រាជ្ញា - Head” នឹងទទួលលទ្ធផលពីរយា៉ងគឺ៖
1.     េសចក្តីទុកចិត្ត (Trust)
2.    ការជំរុញទឹកចិត្ត (Inspiration)
Ø  អ្នកដឹកនាំដែលប្រេីប្រាស់ ទឹកចិត្ត - Heart” នឹងទទួលលទ្ធផលពីរយា៉ងគឺ៖
1)   ការកែច្នៃថ្មី (Innovation)

2)  ការថែរក្សាមនុស្ស (Retention)