ការសម្តែងសិល្បៈរបស់សិស្សាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ទីតាំងខេត្តតាកែវ

ខេត្តតាកែវពិតជាសម្បូរអ្នកសិល្បៈមែន ជាពិសេសសិល្បៈបែបបុរាណ។ សូមសរសើរសិស្សសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ទីតាំងទី២៣ ខេត្តតាកែវ ដែលបានសម្តែងបានយ៉ាងល្អ ពិតជាកំសត់ ហើយមានន័យអប់រំយ៉ាងច្រើន។ ការស្តាប់ហេតុផល ការផ្តល់ទំនុកចិត្ត និងការគិតឪ្យបានវែងឆ្ងាយគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត៕

No comments: