តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

 1. មានពេក៖ អាចមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ
 2. ក្រពេក៖ អាចមានការព្រួយបារម្ភអំពីខ្សែជីវិតតើទៅថ្ងៃខាងមុខរស់ដោយរបៀបណា?
 3. ចេះពេក៖ អាចមិនសូវមានអ្នកហ៊ានផ្តល់យោបល់
 4. ល្ងង់ពេក៖ អាចមិនសូវមានអ្នកផ្តល់តម្លៃ
 5. សប្បាយពេក៖ អាចភ្លេចខ្លួន
 6. កើតទុក្ខពេក៖ អាចនាំឱ្យមានបញ្ហាសុខភាព
 7. ធូរលុងពេក៖ អាចមិនសូវមានសណ្តាប់ធ្នាប់
 8. តឹងរឹងពេក៖ អាចមិនសូវមានអ្នកចង់នៅក្បែរ 
 9. ស្រឡាញ់ពេក៖ អាចឈឺចាប់
 10. ប្រចណ្ឌពេក៖ អាចបាត់បង់
 11. លោភលន់ពេក៖ អាចដើរផ្លូវខុស
 12. ទុកចិត្តពេក៖ អាចគ្រោះថ្នាក់
ដើម្បីលុបបំបាត់នូវពាក្យថា «ពេក» អ្នកត្រូវចេះប្រមាណខ្លួន ត្រូវចេះស្កប់ស្កល់ និងត្រូវធ្វើឱ្យខ្លួនរបស់អ្នកមានតុល្យភាពឡើងវិញ។ 

ប្រភព៖ ឃឹម ផុន


Comments

Popular posts from this blog

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?