ការសម្តែងសិល្បៈរបស់សិស្សាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ទីតាំងខេត្តតាកែវ

ខេត្តតាកែវពិតជាសម្បូរអ្នកសិល្បៈមែន ជាពិសេសសិល្បៈបែបបុរាណ។ សូមសរសើរសិស្សសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ទីតាំងទី២៣ ខេត្តតាកែវ ដែលបានសម្តែងបានយ៉ាងល្អ ពិតជាកំសត់ ហើយមានន័យអប់រំយ៉ាងច្រើន។ ការស្តាប់ហេតុផល ការផ្តល់ទំនុកចិត្ត និងការគិតឪ្យបានវែងឆ្ងាយគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត៕

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?