តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

 1. មានពេក - អាចមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ
 2. ក្រពេក - អាចមានការព្រួយបារម្ភអំពីខ្សែជីវិតតើទៅថ្ងៃខាងមុខរស់ដោយរបៀបណា?
 3. ចេះពេក - អាចមិនសូវមានអ្នកហ៊ានផ្តល់យោបល់
 4. ល្ងង់ពេក - អាចមិនសូវមានអ្នកផ្តល់តម្លៃ
 5. សប្បាយពេក - អាចភ្លេចខ្លួន
 6. កើតទុក្ខពេក - អាចនាំឱ្យមានបញ្ហាសុខភាព
 7. ធូរលុងពេក - អាចមិនសូវមានសណ្តាប់ធ្នាប់
 8. តឹងរឹងពេក - អាចមិនសូវមានអ្នកចង់នៅក្បែរ 
 9. ស្រឡាញ់ពេក - អាចឈឺចាប់
 10. ប្រចណ្ឌពេក - អាចបាត់បង់
 11. លោភលន់ពេក - អាចដើរផ្លូវខុស
 12. ទុកចិត្តពេក - អាចគ្រោះថ្នាក់
ដើម្បីលុបបំបាត់នូវពាក្យថា «ពេក» អ្នកត្រូវចេះប្រមាណខ្លួន ត្រូវចេះស្កប់ស្កល់ និងត្រូវធ្វើឱ្យខ្លួនរបស់អ្នកមានតុល្យភាពឡើងវិញ។

[We Love, We Care, We Share]

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

គុណតម្លៃទាំង៩របស់នាយក/នាយិកាសាលា

គុណភាពអប់រំគឺស្ថិតនៅចន្លោះការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា

How to Improve Your School

តើបុគ្គលិកមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

The 6 habits of highly effective school leadership

បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកបានល្អពួកគេនឹងចាកចេញ ប៉ុន្តែថែរក្សាបុគ្គលិកឱ្យល្អពួកគេមិនចង់ទៅ (Train Vs.Treat )