មេរៀនជីវិត "សេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺភាពមិនលោភលន់"

https://www.facebook.com/JayShettyIW/videos/1995740577407064/

បុគ្គលម្នាក់ៗមានឱកាសជោគជ័យផ្សេងៗគ្នា នៅពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា និងទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ជាពិសេសមានសេចក្តីសុខនិងទុក្ខផ្សេងៗគ្នា។ 
ចូរអ្នកកុំតូចចិត្តនឹងព្រេងវាសនារបស់អ្នក កុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់អ្នក កុំប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដ៏ទៃ កុំឈឺចាប់ជាមួយវត្ថុដែលអ្នកមិនទាន់មាន និងកុំត្រេកត្រអាលជាមួយវត្ថុក្រៅខ្លួន

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?