បន្តអភិវឌ្ឍខ្លួន បន្តអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន

ស្ថាប័នមិនអាចរីកលូតលាស់ ប្រសិនបើបុគ្គលិកមិនមានការអភិវឌ្ឍខ្លួន និងមិនមានក្តីសុបិន្ត ឬចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយចំពោះការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ។ ស្ថាប័នមួយអាចជួបឧបសគ្គ ប្រសិនបើបុគ្គលិកព្យាយាមដើរលើផ្លូវខុស និងមិនចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។

រសជាតិឆ្ងាញ់នៃសម្ល មិនអាស្រ័យទៅលើសាច់ច្រើននោះទេ គឺអាស្រ័យទៅលើគ្រឿងផ្សំ និងវិធីសាស្រ្តនៃការចំអិនរបស់ចុងភៅ។ ស្ថាប័នប្រៀបបានទៅនឹងសម្លមួយឆ្នាំងអញ្ចឹងដែរ ហើយបុគ្គលិកគឺជាគ្រឿងផ្សំ ចំណែកវិធីសាស្រ្តនៃការចំអិនប្រៀបទៅនឹងរបៀបនៃការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃ។ អ្នកមិនគួរត្អូញត្អែរថាសម្លមិនឆ្ងាញ់ ស្របពេលដែលអ្នកគឺជាចុងភៅ បុគ្គលិកមិនគួរនិយាយថាស្ថាប័នទន់ខ្សោយ ស្របពេលដែលបុគ្គលិកមិនបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួន៕Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ