បើសម្លមិនឆ្ងាញ់ តើគួរស្តីបន្ទោសអ្នកណា?

ថ្ងៃថ្មី ឆ្នាំថ្មី ពោរពេញដោយក្តីសង្ឃឹម ជាមួយការងារដែលយើងស្រឡាញ់ និងមនុស្សដែលយើងផ្តល់តម្លៃ ដើម្បីសេចក្តីសុខ និងភាពរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា។ 


ស្ថាប័នមិនអាចរីកលូតលាស់ ប្រសិនបើបុគ្គលិកមិនមានការអភិវឌ្ឍខ្លួន និងមិនមានក្តីសុបិន្ត ឬចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយចំពោះការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ។ 


ក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នមួយអាចជួបឧបសគ្គ ប្រសិនបើបុគ្គលិកព្យាយាមដើរលើផ្លូវខុស និងមិនចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍចំណុចខ្វះខាតរបស់ស្ថាប័ន។ 


ផ្នត់គំនិតស្ថាប័នមិនទន់ខ្សោយ ប្រសិនបើបុគ្គលិកបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួន”  គឺជាការគិតបែបថ្មីដោយបង្ហាញភាពមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។ 


រសជាតិឆ្ងាញ់នៃសម្លការីសាច់មាន់ មិនអាស្រ័យទៅលើសាច់មាន់ច្រើននោះទេ គឺអាស្រ័យទៅលើគ្រឿងផ្សំ និងវិធីសាស្រ្តនៃការចំអិនរបស់ចុងភៅ។


ស្ថាប័នប្រៀបបានទៅនឹងសម្លការីសាច់មាន់មួយឆ្នាំងអញ្ចឹងដែរ ហើយបុគ្គលិកគឺជាគ្រឿងផ្សំ ចំណែកវិធីសាស្រ្តនៃការចំអិនប្រៀបទៅនឹងរបៀបនៃការបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកប្រចាំថ្ងៃ។ 


បើសម្លមិនឆ្ងាញ់ តើគួរស្តីបន្ទោសអ្នកណា? ចម្លើយប្រាកដជាបន្ទោសចុងភៅ ប៉ុន្តែបើស្ថាប័នជួបឧបសគ្គ ឬមិនរីកចម្រើនគួរបន្ទោសអ្នកណា? ចម្លើយគឺបន្ទោសខ្លួនឯងក្នុងនាមជាបុគ្គលិកម្នាក់របស់ស្ថាប័ន។ 


អ្នកមិនគួរត្អូញត្អែរថាសម្លការីអត់ឆ្ងាញ់ ស្របពេលដែលអ្នកគឺជាចុងភៅ បុគ្គលិកមិនគួរនិយាយថាស្ថាប័នទន់ខ្សោយ ឬមិនរីកចម្រើន ស្របពេលដែលបុគ្គលិកមិនបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួន៕
Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)