សិក្ខាសាលាបង្រៀនមនុស្សឱ្យពូកែនិយាយ កន្លែងធ្វើការបង្រៀនមនុស្សឱ្យពូកែធ្វើ

សិក្ខាសាលាបង្រៀនមនុស្សឱ្យពូកែនិយាយ កន្លែងធ្វើការបង្រៀនមនុស្សឱ្យពូកែធ្វើ។ 
ជោគជ័យ...ៗ ក្លាយជាសេដ្ឋី...ៗ អ្នកមានឆាប់...ៗ ជាពាក្យកំពុងពេញនិយមក្នុងសិក្ខាសាលា ហើយពាក្យទាំងនេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើននៅកន្លែងធ្វើការឡើយ។ 
មនុស្សចង់ជោគជ័យកំពុងព្យាយាមចំណាយពេលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា ស្របពេលអ្នកជោគជ័យពិតប្រាកដរកពេលធ្វើការមិនបាន។ 
ការមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមាន (positive mindset) គឺជារឿងល្អនិងត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើចាំបាច់បំផុតនោះគឺការកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឱ្យរឹងមាំ និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈការអប់រំដ៏ត្រឹមត្រូវ និងការប្រឡូកការងារជាក់ស្តែងច្រើនឆ្នាំ។ 
ក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកអ្នកចេះធ្វើការងារពិតប្រាកដ ហើយក្រុមហ៊ុនក៏នឹងមិនជួលអ្នកពូកែចាំទ្រឹស្តីរបស់បុគ្គលជោគជ័យពិតប្រាកដដែរ៕

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?