Posts

Showing posts from August, 2014

លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាសីុអាគ្នេយ៍ក្នុងកម្មវិធីេវទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ច ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤(វគ្គទី៣)

លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាសីុអាគ្នេយ៍ក្នុងកម្មវិធីេវទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ច ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤(វគ្គទី២)

លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាសីុអាគ្នេយ៍ក្នុងកម្មវិធីេវទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ច ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤(វគ្គទី១)

កិច្ចសម្ភាសន៍លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ ក្រោមប្រធានបទ "គុណភាពអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំរាប់សមាហរ័ណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០១៥"

Image

ពិធីសម្ភោធអាគារសិក្សាថ្មីរបស់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤

Image

កិច្ចសម្ភាសន៍លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអិុនធីសីុគ្រុប ប្រធានបទៈ ការចូលរួមរបស់មាតាបិតាសិស្សនៅក្នុងវិស័យអប់រំថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

Image